Система за управление и контрол на сервиза
Цялата сервизна дейност се управлява от софтуер за управление, обхващащ всички операции от приемането на автомобила, до предаването му на клиента.
       Внедрена е и система за управление на качеството ISO 9001:2008
       Софтуерът интегрира в себе си следните операции:
Приемане на автомобила заедно с клиента - издаване на работна карта с пълно описание на автомобила (модел, рег. No, шаси, километраж) и описание на проблемите, която се подписва двустранно от приемчика и клиента.
В работната карта се попълват всички операции по ремонта, включително и необходимите резервни части и консумативи.
Приключване на поръчката след ремонта
Заплащане на ремонта
и издаване на автомобила на клиента
Софтуерът поддържа база данни на всички клиенти, автомобили, ремонти и вложени резервни части, което улеснява статистическото поддържане на историята на автомобила, което е особено важно за клиенти със среден или голям автопарк.
Copyright © 2013 MAN Truck - Service Ltd.. All rights reserved                                                                                                      Design by:  NUCLEAR
24-часов сервиз и пътна помощ           +359 888 312 290